Project

De grote waterslag

De maquette gemaakt door mij van de stad Den Haag. 

Kinderen aan het werk om de landridders en hun strijdmiddel te bedenken en maken.

Een bewustwordingsproject over de stijging van de zeespiegel. 

De landridders hebben de kinderen gevraagd mee te helpen om het water buiten Den Haag te houden. Het wordt een gezamenlijk kunstwerk dat groeit naarmate er meer groepen mee doen. Op een gezamenlijke plek in de school komt een grote zandbak te staan. Die vult zich gaande het project.

Door middel van een zelfgeschreven sprookje leid ik het project in. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw krijgen aparte opdrachten. 

De onderbouw maakt de waterwezens.

De middenbouw maakt de landridders en hun strijdmiddel.

De bovenbouw wordt uitgedaagd tot het bedenken van ‘echte’ oplossingen. Hier werken ze in teamverband samen aan een oplossing voor het water. Waarbij ze eerst bedenken of ze ‘vriend’ of ‘vijand’ zijn van het water. 

Samen met de kinderen zetten we de kunstwerken op een strategische plek in de zandbak Hier vindt ook de evaluatie plaats. 

Het eindresultaat komt op school te staan. Hier zoek ik samen met de school een mooie plek voor. Ieder krijgt een eigen plekje in de zandbak.